Нашар көретіндерге арналған нұсқа | Қалыпты нұсқа

Жобасы құқықтық құжаттар

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Мыналар: 1) «ІІ, ІІІ және IV санаттардағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті                          1-қосымшаға…

Орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Мыналар: 1) «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 1-қосымшаға сәйкес;…

Астана қаласында геология саласындағы мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

              Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Мыналар: 1) «Болашақ құрылыс учаскесі астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе…

Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Мыналар: 1) «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен…

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы   «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 16-бабына және «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр…

Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің қағидалары

Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы «__»_________ №__________қаулысымен бекітілді     Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің қағидалары    1. Жалпы ережелер   1. Осы Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 20-бабының 17-3) тармақшасына және Қазақстан Республикасы…

Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің қағидаларын бекіту туралы

ЖОБА   Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің қағидаларын бекіту туралы    Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 20-бабының 17-3) тармақшасына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының               37-бабы 1-тармағына сәйкес  Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  …

Жерүсті су объектілеріжоқ, бірақауызсусапасындағы жерастысуларыныңжеткілікті қоры бар аумақтардаауызсу жәнешаруашылық-тұрмыстық суменжабдықтауғабайланысыжоқ мақсаттарүшінауызсусапасындағы жерастысуларынпайдалануға рұқсат беру» мемлекеттіккөрсетілет

«Жерүсті су объектілеріжоқ, бірақауызсусапасындағы жерастысуларыныңжеткілікті қоры бар аумақтардаауызсу жәнешаруашылық-тұрмыстық суменжабдықтауғабайланысыжоқ мақсаттарүшінауызсусапасындағы жерастысуларынпайдалануға рұқсат беру» мемлекеттіккөрсетілетін қызметрегламентінбекітутуралы     «Мемлекеттіккөрсетілетін қызметтертуралы» ҚазақстанРеспубликасы 2013 жылғы 15 сәуірдегіЗаңының 16-бабына және«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі қөрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан…

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере геологии в городе Астане

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 153  «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами» акимат города АстаныПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые: 1) Регламент государственной услуги…

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 29/6-III «О правилах содержания и защиты зеленых насаждений города Астаны

Проект   Решение (тридцать четвертой, очередной сессии маслихата города Астаны пятого созыва)    город Астана                                                             от «__» __________ 2014 года     О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 29/6-III «О правилах содержания и защиты зеленых насаждений города Астаны В соответствии…